VPT en dagbesteding

In de WLZ is het mogelijk te kiezen voor een MPT en een VPT. Een MPT is een modulair pakket thuis. Dat wil zeggen dat je delen zorg afneemt. Een modulair pakket wordt vaak ingezet ter overbrugging tot een opname. Hier zit alle benodigde persoonlijke verzorging en verpleging in die u nodig heeft tot u zult worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Een wens tot opname is echter niet nodig om een WLZ in een modulair pakket af te nemen. Mocht u hier meer informatie over wensen dan kunt u contact opnemen met één van onze wijkverpleegkundigen of casemanagers dementie.

Dan is er nog de optie voor een volledig pakket thuis, een VPT. Thuiszorg IZO biedt dit aan voor bewoners die wonen in de serviceflat Driehoorne met dementie. Zoals het woord al zegt is dit pakket uitgebreider, namelijk volledig. Er is dus meer ruimte om zorg en begeleiding te bieden. Dit is niet hetzelfde als wonen in een instelling omdat iemand nog zelfstandig in zijn eigen huis woont. Wel komt de zorg deels overeen. Maar er zijn uitzonderingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Dagbesteding
Thuiszorg IZO heeft in samenwerking met Right at Home ook een dagbesteding gestart voor mensen die gebruik maken van de VPT zorg bij Thuiszorg IZO. Hier zijn cliënten van 10:00 uur tot 18:00 uur welkom en krijgen daar begeleiding en vermaak. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Daarnaast zullen de medewerkers van de dagbesteding ook zorgdragen voor de maaltijden. Cliënten eten dan gezellig samen waardoor er over het algemeen beter zal worden gegeten. Zij hebben daardoor dus zinvolle dagbesteding wat het vaak mogelijk maakt langer thuis te wonen in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Het is daarnaast ook mogelijk om gebruik te maken van de dagbesteding vanuit een PGB indicatie of particuliere zorg. De dagbesteding is enkel voor mensen met dementie toegankelijk.

De dagbesteding zit binnen serviceflat Driehoorne. Hierdoor is het goed toegankelijk voor bewoners hiervan. Dit scheelt vervoer via taxi’s wat vaak als drempel kan worden ervaren.

VPT en dagbesteding

In de WLZ is het mogelijk te kiezen voor een MPT en een VPT. Een MPT is een modulair pakket thuis. Dat wil zeggen dat je delen zorg afneemt. Een modulair pakket wordt vaak ingezet ter overbrugging tot een opname. Hier zit alle benodigde persoonlijke verzorging en verpleging in die u nodig heeft tot u zult worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Een wens tot opname is echter niet nodig om een WLZ in een modulair pakket af te nemen. Mocht u hier meer informatie over wensen dan kunt u contact opnemen met één van onze wijkverpleegkundigen of casemanagers dementie.

Dan is er nog de optie voor een volledig pakket thuis, een VPT. Thuiszorg IZO biedt dit aan voor bewoners die wonen in de serviceflat Driehoorne met dementie. Zoals het woord al zegt is dit pakket uitgebreider, namelijk volledig. Er is dus meer ruimte om zorg en begeleiding te bieden. Dit is niet hetzelfde als wonen in een instelling omdat iemand nog zelfstandig in zijn eigen huis woont. Wel komt de zorg deels overeen. Maar er zijn uitzonderingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Dagbesteding
Thuiszorg IZO heeft in samenwerking met Right at Home ook een dagbesteding gestart voor mensen die gebruik maken van de VPT zorg bij Thuiszorg IZO. Hier zijn cliënten van 10:00 uur tot 18:00 uur welkom en krijgen daar begeleiding en vermaak. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Daarnaast zullen de medewerkers van de dagbesteding ook zorgdragen voor de maaltijden. Cliënten eten dan gezellig samen waardoor er over het algemeen beter zal worden gegeten. Zij hebben daardoor dus zinvolle dagbesteding wat het vaak mogelijk maakt langer thuis te wonen in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Het is daarnaast ook mogelijk om gebruik te maken van de dagbesteding vanuit een PGB indicatie of particuliere zorg. De dagbesteding is enkel voor mensen met dementie toegankelijk.

De dagbesteding zit binnen serviceflat Driehoorne. Hierdoor is het goed toegankelijk voor bewoners hiervan. Dit scheelt vervoer via taxi’s wat vaak als drempel kan worden ervaren.