Uw zorg geven
wij een thuis.

Welkom op de website van Thuiszorg IZO

Thuiszorg IZO is sinds 1998 een begrip in Alphen aan den Rijn en omgeving. Wij bieden huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging en verpleging. In januari 2015 is er heel wat veranderd in zorgland wat voor u en uw naasten verwarrend kan zijn. Wij kunnen u hierin helpen en begeleiden. Wij bieden zorg in verschillende leveringsvormen.

Als u (tijdelijk) hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld wassen /aankleden of medicatie toediening komt u in aanmerking voor een ZVW indicatie. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u langs en zij mag de indicatie maken en afgeven. Er is hiervoor geen toestemming nodig van een (huis)arts. U mag deze zorg dus zelf of voor uw naasten aanvragen. Aanmelden kan ook via de huisarts of ziekenhuis. Voor zorg uit de ZVW hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, de vergoeding hiervan komt van uw zorgverzekeraar.
WLZ zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Hiermee kunt u ook op een wachtlijst worden geplaatst voor een verzorgings- verpleeghuis. WLZ zorg kan ook thuis worden geboden. Het CIZ stelt de hoogte van de indicatie vast. Een wijkverpleegkundige of casemanager dementie kan u ondersteunen in dit traject. Voor een WLZ indicatie is er wel een eigen bijdrage vanuit het CAK. Deze eigen bijdrage kan worden berekend op de website van het CAK. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Een WMO indicatie moet bij uw gemeente worden aangevraagd. Zij gaan dan kijken waar en of u recht heeft op zorg hieruit. Als u de indicatie aanvraagt kunt u aangeven dat u de zorg graag van IZO wilt ontvangen. Wij ontvangen dan de indicatie en komen bij u op huisbezoek voor de afstemming hiervan. Voor de zorg uit het WMO geldt een eigen bijdrage. Hiervoor is een standaard bedrag van €19,– afgesproken. Deze zal door een CAK worden geïncasseerd.
Een persoonsgebonden budget kan vanuit verschillende van bovenstaande wetten worden afgenomen. Een wijkverpleegkundige kan een indicatie maken voor de PGB aanvraag in de ZVW, als u een WLZ indicatie heeft kunt u deze omzetten in een PGB hetzelfde geldt voor een WMO indicatie. De gemeente geeft deze af en u kunt deze dan omzetten in een PGB. Dit heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is dat u zelf meer controle heeft over wat u wanneer aan zorg inzet. Het nadeel is dat dit best veel werk kan zijn en de weg er naartoe soms ingewikkeld kan zijn. Onze samenwerkingspartner Right at Home kan u hierbij ondersteunen.

U kunt naast bovenstaande zorg ook extra zorg aanvragen. Alles wat u niet vergoed kunt krijgen vanuit bovenstaande wetten kunt u zelf “inkopen”. Voor meer informatie en tarieven kunt het contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Thuiszorg IZO heeft met alle zorgverzekeraars en zorgkantoor Zuid-Holland Noord afspraken en mogen dus voor iedere verzekerde zorg bieden. Hierdoor zult u dus niet door extra kosten worden verrast. Ook is er geen lidmaatschap nodig om zorg bij Thuiszorg IZO te krijgen.

U vindt op onze website alle informatie over de hulp, zorg en andere ondersteuning die wij u kunnen bieden. Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen naar kantoor. Daarnaast mag u ook langskomen, wij zijn open van 8.30 uur tot 17.00 uur. *op dit moment vanwege de huidige Corona maatregelen dit zoveel mogelijk beperken