Dienstverlening

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een adviesorgaan van de organisatie en is ingesteld door de directie.

Doel en taken van de cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is om vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage te leveren aan een goede zorg- en dienstverlening door de organisatie.

De cliëntenraad heeft de volgende taken:

  • Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid en het signaleren van de behoeften van cliënten
  • Het vervullen van een intermediaire en informatieve functie naar de achterban.

Heeft u interesse in de cliëntenraad neem dan contact op met Ellen Ros 0172-444423.